VT Development

Kontakt:

VT Development Sp. z o.o.
83-031 Łęgowo ul. Marco Polo 9

Adres do korespondencji:
VT Development Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul Przemysłowa 6

Centrala tel.: 32 277-99-99
Fax: 32 277-99-90
Konto bankowe: BZ WBK 31109 01779 00000 00119 457885
NIP: 604-00-61-293
REGON: 220321320
Rejestr Przedsiębiorstw: KRS 0000 267274 Sąd Rejonowy w Gdańsku
Kapitał Zakładowy: 26 959 000,00 zł
www.development-zabrze.pl
e-mail: administracja@development-zabrze.pl
Prosimy o składanie ofert na wykonanie w lokalach handlowych dla piekarnictwa:
- instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., wentylacyjnej;
- prac budowlanych;
- klimatyzacji.
Prosimy o podanie stawki za roboczogodzinę wraz z narzutami.